Energiapolitiikkamme kaipaa johdonmukaisuutta.

 

Vaikka Suomi nyt maailman paras maa onkin, on se silti energiantuotannon omavaraisuuden suhteen hyvin haavoittuvainen. Suomen sähköenergian tarpeesta tuodaan maamme rajojen ulkopuolelta varovaisestikin arvioiden melkein viidesosa. Rajut vaihtelut sähkön hinnassa ja epävarmuus tuonnin suhteen heikentävät niin kriisitilanteen huoltovarmuutta, kuin myös tavallisen pulliaisen kuluttajansuojaa. 

Nykyinen tilanne on myös kansantalouden kannalta vahingollinen. Viimetalvisten ilmastonmuutospakkasten aiheuttamat sähkön hintapiikit pakottivat esimerkiksi Imatran terästehtaan ajamaan tuotantonsa useita kertoja alas. 

Kysyntä ja tarjonta määrittelevät sähköenergian hinnan niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Maamme omavaraisuusaste on mielestäni oltava 100 %. Tällöin perusteollisuutemme yksi keskeinen kustannuskomponentti säilyy omassa päätösvallassamme. Suomalaisen sähköenergian tuotannon varmuus on jatkossakin oltava monipuolinen tuotantorakenne, eikä munia ei tule pakata yhteen koriin. Nykyiset ympäristösäännökset ohjaavat lisätuotannon rakentamisen painopistettä kuitenkin melko vahvasti ydin- ja vesivoiman suuntaan. 

Pystyäksemme lisäämään päästötöntä energiatuotantoa, on ydin- ja vesivoiman lisärakentaminen vapautettava sitä nykyisin kahlitsevasta lupajärjestelmästä. Vesivoiman tuotantoa voidaan mielestäni nostaa jo valjastetuissa vesistöissämme ilman, että luontoarvoja merkittävästi uhataan. 

Myös uusiutuvien energiamuotojen, kuten esimerkiksi tuuli-, aurinko-, maa- ja bioenergian tuotannon tulevaisuus täytyy turvata. Parhaiten se onnistuu kertaluontoisilla ja runsailla investointituilla, sekä nostamalla tuote- ja teknologiapanostuksia. Tällä on iso merkitys sille, että teollisuus ja työpaikat eivät enää tämän enempää pakene Suomesta. 

Oikeudenmukaisen sähköenergian hinnoittelun turvaamiseksi on sekä syöttötariffijärjestelmien luomiset, että niin kutsutun wind fall -veron toteuttaminen torjuttava. Hallituksen nyt esittämät energiaveron korotukset vaarantavat koko sähköintensiivisen yrityssektorin tulevaisuuden. Ne myös tuovat kotitalouksillemme kohtuuttoman lisälaskun. Nämä vihreiksi veroiksi ristityt lisämaksut syövät äskettäin neuvotellut palkankorotukset mennessään ja merkitsevät sekä työttömille, että eläkeläisille taas entistäkin ahtaampia aikoja.