Kuutamokeikat kuriin.

Karhulan uusitusta uimahallista ja erityisesti sen lasten altaasta, on tänä syksynä tullut minun ja tyttäreni lempipaikka. Kerrankin tässä kaupungissa on päätetty investoida johonkin peruskansalaista hyödyttävään hankkeeseen. Kaksivuotias lapsi on hyvä apu hankalien avainrannekkeiden kanssa, kun itse olen niitä käyttäessäni hieman kömpelö.

Oma työpaikkani, Kotkan maahanmuuttajapalvelut, sijaitsee aivan Karhulan uimahallin vieressä. Seurasin pitkään uimahallin korjaustöitä. Parkkipaikkaa täyttivät virolaisissa kilvissä olleiden työmiesten autot ja myös puolan kieltä olin vasaran paukkeen keskeltä erottavinani. Samaan aikaan maahanmuuttopalveluiden ovella oli pitkä jono kunnassa asuvia työttömiä maahanmuuttajia hakemassa palveluitaan. Vielä kymmenisen vuotta sitten vanhat työväenpuolueet perustelivat pakolaisten vastaanottoa juuri tulevaisuuden työvoimapulalla.

Kun kunta toteuttaa rakennushankkeitaan, tulee sen EU lainsäädännön mukaan kilpailuttaa tehdyt tarjoukset. Virheellisesti kunnat valitsevat aina halvimman vaihtoehdon. EU säädösten mukaan kilpailutuksessa pitäisi ottaa huomioon tehdyn työn kokonaisvaikutukset alueen taloudelle. Jos työntekijä tulee komennusmiehenä toiselta puolen Suomenlahtea, menevät myös palkka- ja verotulot sinne. Jos taas käytetään paikallista työvoimaa, jäävät verotulot kotikonnuille. Samoin työstä asianmukaisesti maksettu palkka käytetään varmemmin alueemme omiin palveluihin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on arvioinut harmaan talouden määrän maassamme olevan 12 miljardia euroa, joka on noin 7 % bruttokansantuotteestamme. Kansainvälisen sijoitusbisneksen ja ravintola-alan lisäksi on juuri rakennusala yksi pahimmista kuutamokeikkojen pesäpaikoista. Tarkastusvaliokunnan tuoreen arvion mukaan rakennuksilla tehdään vuosittain noin 30 000 pimeää työvuotta, eli yli 15 % alan työpanoksesta.

Jotta tilanne saataisiin hallintaan, olisi otettava käyttöön käännetty arvonlisävero. Suomessa urakoiville ja alalta palkkaa saaville tulisi olla pakollista rekisteröityä verottajalle. Samoin vastuu veroista ja sosiaalimaksuista tulisi saattaa yhteisvastuulliseksi sekä rakennusurakan suomalaiselle tilaajalle, että ulkomaille rekisteröidylle yritykselle.