Esimerkki jokapäiväisestä

Tuntuu jotenkin huimalta, että olen alkanut lähes päivittäin saamaan yhteydenottoja minulle aiemmin tuntemattomilta ihmisiltä. Joku soittaa puhelimella, toinen kirjoittaa sähköpostin. Facebookissa saan kaveripyyntöjä näiltä tuntemattomilta ihmisiltä todella useasti ja viestissään he kertovat olevansa Perussuomalaisten kannattajia. Kun käyn kaupassa, tai torilla, minulle tullaan selittämään sitä, kuinka sekä valtakunnan että Kotkan politiikkaan tarvitaan uusi kurssi. Työpaikoillanikaan en saa olla ”rauhassa”, vaan sekä Kotkan Tulkkikeskukseen soittavat viranomaiset, että omankin firman asiakkaat varsin äkkiä kääntävät keskustelun politiikkaan.

Ei se minua mitenkään häiritse, mutta todella outoa, että tätä tapahtuu päivittäin. Edellisten vaalien alla se oli vielä hyvin satunnaista, eikä läheskään aina kannustavaa. Julkaisen tässä nyt esimerkkinä erään sähköpostivaihdon, joka tänään tapahtui.

> Hei,
>
> ajattelin lähestyä Teitä sähköpostitse kyselläkseni mielipiteitänne muutamista ajankohtaisista asioista sekä asioista mitkä ovat minulle tärkeitä.
>
> Mikä on Teidän mielipiteenne nykyisestä verotuksen suunnasta, eli palkan verotusta piennetään kaikilta ryhmiltä ja nostetaan pakollisien hyödykkeiden veroa (energia, ruoka ym.)? Onko se tasapuolista vai olisiko siinä parantamisen varaa?

– En ole veropolitiikan asiantuntija. Tarkoittaa sitä, että en pysty laskemaan esimerkiksi sitä, kuinka monta prosenttia pitäisi pääomaveroa nostaa, jotta tuloverojen alennukset saataisiin kompensoitua. Yksinkertaistettuna olen kuitenkin selkeästi progression kannattaja. Mitä suuremmat tulot, sitä enemmän maksat, mitä pienemmät tulot, sitä vähemmän maksat. Ruoan ja energian verojen nostot eivät olleet tasapuolisia, sillä ne koskettavat köyhää enemmän, kuin rikasta. Käytännössä siis työn verotuksen keventäminen ei tunnu missään, kun elinkustannusten hinta samalla nousee. Itse kaipaisin selkeää proggressiota myös pääomaverotukseen. Se kannustaisi ihmisiä yrittäjyyteen, kun ei kaikesta heti menisi se 28%. Uudella yrittäjällä menee helposti pari kolmekin vuotta, ennen kuin yritys tuottaa yhtään mitään voittoa, saatikka sellaista että sillä elää.

>
> Entä mitä mieltä olette *askalaista, onko/oliko se kokonaisuutta tarkastellen järkevä laki, vai onko siinä tehty kärpäsestä härkänen? Onko siis kustannus-hyötysuhteeltaan järkevää maksattaa ihmisillä 10 000 – 40 000€ puhdistusjärjestelmästä/kunnallistekniikasta jotta muutama tippa vähemmän fosforia yms. joutuu vesistöihin. Samalla kuitenkin maanviljelijät saavat heittää lannoitteita vesirajassa oleville pelloilleen.

Paskalaki on nimensä mukaisesti tosi paska laki, eikä kannusta pitämään koko Suomi asuttuna, kuten tavoitteeni on.
>
> Maahanmuutto ja pakolaiset. Onko systeemi nykyisellään hyvä vai olisiko järjestelmässä parantamisen varaa Teidän mielestänne?

Olen vuodesta 1999 toiminut Kotkan maahanmuuttopalveluissa, joten tämä on erityisalaani. Pitkälti tämä olikin juuri tärkein syy sille, että lähdin toteuttamaan poliittista uraani nimen omaan Perussuomalaisten riveissä. Viime kesänä helsinkiläinen Jussi Halla-aho pyysi minua mukaan ideoimaan julkaisua, jossa nimen omaan kerrotaan, kuinka maahanmuutto pitäisi järjestää. Sen tuloksena syntyi ns. ”nuiva vaalimanifesti” http://vaalimanifesti.fi/
>
> Mitä mieltä olette hallituksen esitys 106/2009:sta? Onko Teidän mielestänne oikein että lain tullessa voimaan potilaan ja lääkärin välinen salassapito ja tietosuoja käytännössä poistetaan? Jatkossa siis lääkäri velvoitetaan ilmoittamaan kaikista epäilemistään mielenterveys yms. ongelmista poliisille. Mitään tarkkoja määritelmiähän ei ole milloin pitäisi poliisille ilmoittaa. Ja kuka vastaa siitä ettei kyseiset tiedot päädy johonkin poliisin omaan arkistoon? Ja tämä koskee siis kaikkia ihmisiä, ei pelkästään ampuma-aseen omistajia.
> Ampuma-aseen omistajille tämä taas tarkoittaa sitä että kynnys mennä lääkäriin nousee, etenkin tilanteissa jossa kyseisellä henkilöllä on esim. masennusta, lääkärillä käynti voi johtaa siihen että masennuksesta kärsivä henkilö menettää vielä harrastuksensa.

Ja kukaan muu kuin asiaa valmistelevat virkamiehet eivät edes tiedä mitä aselain II-vaihe tuo mukanaan.

Vastustan kyseistä esitystä.

> Mutta yllä oleviin kysymyksiin haluaisin mielipiteenne. Joka tapauksessa olen päättänyt että äänestän perussuomalaisten ehdokasta tulevissa vaaleissa.

Kiitos kovasti. Toivottavasti vastaukseni eivät muuttaneet päätöstäsi tulevien vaalien suhteen.
>
> ystävällisin terveisin, ja Paremman Uuden Vuoden toivotuksin

Marionetit sätkivät

Kunnallisvaalien 2008 alla kirjoitin marionettiehdokkaista. Marionettiehdokas on nuori ja nätti ja kerää puolueelleen paljon ääniä. Suuresta äänimäärästään huolimatta marionettia ei päästetä vastuullisille pelipaikoille, vaan äänet menevät puolueen yhteiseen sammioon ja tärkeimpiin tehtäviin pistetään sitten ne samat naamat kuin aina ennenkin. Yritin kirjoituksillani varoitella, että mielellään ei Kokoomusta, eikä etenkään missään tapauksessa demareita kannata tästä syystä Kotkassa äänestää, vaikka listalla joku jolle nuortenkii asiat on niiku tärkeitä, olisikin.

Olen ollut kaupungin työntekijänä vuodesta 1999 lähtien ja kunnallispoliittisissa luottamustehtävissä nyt kaksi vuotta. Koko tätä aikaa ovat leimanneet säästötoimet, jousto, sijaismäärärahojen puute, virkojen täyttökiellot ja heikot tulokset työhyvinvointikyselyissä. Samaan aikaan kaupungin ylin virkamiesjohto on kruisaillut visioimassa pitkin maailmaa ja tuonut tullessaan milloin mitäkin ideoita, jotka osaltaan ovat olleet vauhdittamassa kotikuntaamme Suomen velkaykköseksi.

Tästä hyvin tehdystä työstä päättivät nyt sitten kokoomuksen ja demareitten isot pojat palkita ylimmän virkamiesjohtomme viidensadan euron palkankorotuksella. Kotkalle hyvin tyypilliseen tapaan asia tuotiin päätöksentekoon ohi esityslistojen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Salminen (sd.) selitti kiirettä tuoreeltaan Kymen Sanomissa sillä, että on täytynyt miettiä tulevan HaminaKotka suursataman hallituksen rakennetta. Viikko päätöksen jälkeen Salminen jo samassa julkaisussa muistikin, että onhan asiasta puhuttu jo vaikka kuinka kauan aikaa sitten. Melkoisen ristiriitaista, mutta samalla niin tyypillistä.

Nyt ovat marionetit alkaneet sätkiä ihan omin päin. Monet demareiden valtuutetut ovat julkisesti sanoutuneet irti kaupunginhallituksen päätöksestä nostaa ylemmän virkamiesjohdon palkkoja. Tiedän että suurin osa demareiden valtuutetuista ja vielä suurempi osa heitä vielä viime vaaleissa äänestäneistäkin, on kyseistä päätöstä vastaan. Totuus ei silti pala tulessakaan ja totuus on se, että kaupunginhallituksen neljästä demarijäsenestä neljä oli sitä mieltä, että kaupunginjohtaja on tehnyt työnsä hyvin ja että palkkaa pitää nostaa. Kokoomuksen ja kristillisen keskustaryhmän tuella asiaan saatiin riittävä enemmistö.

Kun aikoinani olin päättänyt lähteä mukaan politiikkaan, sain esimieheni välityksellä viestin kaupungin ylemmiltä virkamiehiltä. Minua kehotettiin jättämään politiikan teko ja lehtiin kirjoittelu, tai muuten paikkani kaupungin työntekijänä olisi vaakalaudalla. Museomestarin tie olisi minunkin tieni.

Tulkkipalvelut pakkoruotsin tilalle.

Ajankohtaisen kakkosen teemailloilla on kummallinen vaikutus. Alkusyksyllä käydyn homokeskustelun seurauksena kristillisdemokraatit alkoivat saada satamäärin uusia jäseniä puolueeseensa. Pakkoruotsi-illan seurauksena taas tein itse jäsenhakemuksen Suomalaisuuden Liittoon.

Päivätyöni on järjestellä eri kielten tulkkauksia. Maahanmuuttajien kasvava määrä on luonut tilanteen, jossa muun muassa neuvoloissa, terveysasemilla, sosiaalitoimistoissa ja käräjäsaleissa ei selvitä ilman esimerkiksi venäjän, somalian ja arabian kielten tulkkeja. Kotkan tulkkikeskuksesta on muutamassa vuodessa kehittynyt kaupungille voittoa tuottava bisnes, olkoonkin, että osa rahasta on kunnille tyypillistä taskusta toiseen siirtyvää rahaa. Ulkoisen myynnin osuus on kuitenkin merkittävä ja tätä osuutta voitaisiin henkilöstöresursseja lisäämällä sangen helposti kasvattaakin. Emme ehdi myydä sitä tahtia, mitä tilauksia tulisi. Omassa yrityksessämme olemme ratkaisseet tilanteen palkkaamalla lisää oluen myyjiä, jotta jonon perällä olevat eivät kyllästy odottamaan ja vaihda baaria. Toivottavasti kaupunki tajuaa saman.

Maamme toista virallista kieltä, eli ruotsia, ei tulkkikeskukselta tilata käytännössä koskaan. Tämä ei johdu siitä, että henkilökunta eri laitoksissa osaisi niin hyvin sitä, ettei tulkkia tämän vuoksi tarvittaisi. Päinvastoin, juuri kukaan äidinkielenään suomea puhuva ei tarpeen niin vaatiessa osaisi puhua ruotsia, vaikka sitä jokaiselle aikanaan peruskoulussa opetettu onkin. Ruotsinkieliset sen sijaan puhuvat moitteettomasti suomea ja selviävät kaikista tarpeistaan maan valtakielellä.

Ruotsia puhuvat ovat sekä historia, että nykypäivä huomioon ottaen maamme hyödyllisin kielivähemmistö. Monet muut vähemmistöt voisivat ottaa heistä mallia muutenkin, kuin vain suomen oppimisessa. Mielestäni ruotsia äidinkielenään puhuvilla tulee olla oikeus käydä koulunsa ruotsiksi, saada omat tv-ohjelmansa ja yleensäkin kaikki palvelut ruotsiksi niissä kunnissa, joissa aitoa ja oikeaa kaksikielisyyttä on.

Sen sijaan koko kansan pakko-opettaminen ruotsilla on järjetöntä ja turhaa. Kulutamme vuosittain miljoonittain konkurssikypsiä euroja, opettaaksemme jokaiselle ikäluokalle jotain, jota he eivät kuitenkaan ikinä opi, eivätkä milloinkaan aidosti tarvitse. Samaan aikaan käytännössä kaikki ruotsia Suomessa äidinkielenään puhuvat osaavat täydellistä suomea. Ennen kuin maamme kaksikielisyys sitten joskus lopulta puretaan, voitaisiin ruotsia puhuvien lakisääteiset palvelut toteuttaa samalla tavoin kuin muidenkin vähemmistöjen kanssa, eli käyttämällä tarpeen niin vaatiessa tulkkia. Tulkin käyttäminen ei tietenkään ole ilmaista sekään, mutta tasan varmasti halvempaa kuin koko kansan jokaisen ikäluokan tehoton opettaminen.

Edes Suomeen muuttavilta maahanmuuttajilta ei vaadita pakkoruotsia. Miksi sitä vaaditaan alkuperäisasukkailta?

Suomi toistaa Ruotsin virheet.

Viikonlopun uutiset kertoivat, että Ruotsissa oli paukkunut ja räjähdellyt. Kansainvälinen terrorismi oli saapunut naapuriin. Yleensä kaikki se mikä tapahtuu Ruotsissa, tapahtuu aina pienellä viipeellä myöhemmin Suomessakin.

Ruotsissa on tehty terrorismin torjunnan kannalta ainakin kaksi merkittävää virhettä. Ensinnäkin on lähdetty mukaan USA:n johtamiin sotaretkiin muslimimaailmaan ja toisekseen, on otettu maahanmuuttajia näiltä samoilta alueilta. Suomen ulko- ja maahanmuuttopolitiikka ei paljon Ruotsista poikkea.

On turhaa viisastella siitä, kuinka syvää kumppanuutemme NATOn kanssa on, vai osallistummeko vain rauhanturvaamiseen ja siviilikriisinhallintaan. Vastapuolen silmissä olemme miehittäjiä siinä missä aikoinaan Saksan aseveljiäkin.

Kaakkois-Suomen lehdet julkaisivat 13.12 toimittaja Seppo Häkkisen artikkelin Perussuomalaisten kannatuksen kasvusta. Siinä Tampereen yliopiston valtio-opin professorin, Heikki Paloheimon tuella Perussuomalaisista tehtiin, lyhyesti tiivistäen, heikosti koulutettujen fasistien puolue. Suomi on vapaa maa ja analyyseja saa tehdä. Minun näkemykseni on, että niin kauan kuin Suomi Ruotsin lailla pitää maailman sotaseikkailuja omaa sisäistä turvallisuuttamme tärkeämpänä tehtävänä, ei äärimmäiseen keskustaan sijoittuvan liikkeemme kasvulle tule loppua.

Etninen erittely ei kuulu Suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kotkassa on virinnyt keskustelu musliminaisten omista uimahallivuoroista. Monissa muissa kaupungeissa vastaavaan hullutteluun onkin jo lähdetty. Kuvaavaa on, että tälläkään kertaa julkinen debatti aiheesta ei ole muslimeilta, ainakaan naisilta, itseltään lähtöisin. Pelin avasi Kotkan kaupungin sosiaalijohtaja.

Vaatimukset musliminaisten omista uimahallivuoroista ovat sukua eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasin (kok.) pähkäilyille siitä, että muslimien välisissä perheriita-asioissa voitaisiin soveltaa muslimien omaa, niin kutsuttua Sharian lakia. Tämmöiset älynväläykset eivät mitenkään paranna muslimien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, eivätkä etenkään paranna naisen asemaa.

Kannatan yksiselitteisesti sitä, että Suomeen muuttavat maahanmuuttajat sulautetaan rodusta ja uskonnollisesta taustastaan riippumatta valtaväestöön ja –kulttuuriin. Monikulttuuri ei ole kunnolla toiminut missään ja kaikki erittely, sekä väestöryhmien toisistaan poikkeava kohtelu tukevat monikulttuurisen yhteiskunnan syntyä, joka on pahasta. Monikulttuurisuuden tavoitteleminen on sitä paitsi poistettu edustamani valtuustoryhmän aloitteesta myös Kotkan seuraavasta kaupunkistrategiastakin. Miksi sitä siis pitää virkamiesvoimin väkisin vielä ajaa sisään?

Olen itse avara- ja tarkkakatseinen mies. Innokkaana uimahallin käyttäjänä puljailisin mielelläni samassa altaassa varsin ennakkoluulottomasti myös musliminaisten kanssa. Mielestäni näille alistetuille ja sorretuille naisille kuuluvat samat vapaudet ja oikeudet nauttia länsimaalaisesta kulttuurista, kuin meille alkuperäisasukkaillekin.