Monikulttuurisuus ei toimi

Marraskuussa 2010 Saksan pääministeri Angela Merkel lausui monikulttuurisuudesta jotain sellaista, joka vielä viisi tai kymmenen vuotta sitten olisi tuomittu rasismiksi. Merkelin mukaan monikulttuurisuus ei toimi. Tätä vallankumouksellista lausuntoa seurannut reaktio on verrattavissa Kreikan talouskriisin Euroopassa aiheuttamaan dominoefektiin. Kuluvan vuoden puolella Merkelin kannanottoihin ovat yhtyneet niin Britannian David Cameron kuin Ranskan Nikolas Sarkozykin. Kuka seuraavaksi havaitsee, millaiset ne keisarin uudet vaatteet todella ovatkaan?

Monikulttuurisuus on isänmaan kannalta vahingollinen aate. Se ei ole synonyymi kansainvälisyydelle, eikä edes suvaitsevaisuudelle. Monikulttuurisuuden oppien mukaan maahanmuuttajia ei edes pyritä sulauttamaan ympäröivään valtakulttuuriin, vaan päinvastoin, alkuperäisasukkaat alistetaan kustantamaan tulijoiden rikkautena mainostettu toiseus. Tätä toiseutta edustavat mm. oma uskonnon opetus ja erilliset uimahallivuorot. Huomioitavaa on, että monikulttuurisuutta eivät varsinaisesti aja maahanmuuttajat itse, vaan yleisemmin eräät punavihreät tahot.

Vanha vasemmisto on viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa korvannut Neuvostoliiton puutteen monikulttuurisuuden ihannoimisella. Tämä aate on erotettava porvaripuolueiden maahanmuuttomyönteisistä tavoitteista. Porvaripuolueiden pyrkimyksenä on tuoda Suomeen lähinnä Itä-Euroopasta halpaa ja ammattiyhdistystoimintaan sitoutumatonta työvoimaa. Siinä missä vasemmistolaisten maahanmuuttajat elelevät verovaroillamme, vievät porvareiden maahanmuuttajat suomalaisten työpaikkoja.

Vuonna 2010 Kotkan kaupunginvaltuusto päivitti kaupunkistrategiaansa tuleville vuosille. Aiemmissa strategioissa oli ollut lukuisia mainintoja siitä, kuinka Kotka on monikulttuurinen ja kuinka tähän vielä monin eri tavoin pyritään. Huomasin, että virkamiestyönä strategialuonnokseen ujutettu monikulttuurisuus ei suurimmalle osalle valtuustoryhmiä auennut mitenkään, eikä sen vahingollisuutta ymmärretty. Perussuomalaiset vaatikin monikulttuurisuuden poistamista Kotkan tulevasta kaupunkistrategiasta ja näin myös kävi. Kansainvälinen merikaupunki toki olemme tästä eteenkinpäin.

Viime aikoina on ollut paljon porua siitä, kuka kopioi ja minkä idean ja keneltä. Euroopan suurien maiden pääministerien linjaukset monikulttuurisuuden toimimattomuudesta ovat suoria kopioita perussuomalaisten lausunnoista. Tämä on kuitenkin vain ja ainoastaan hyvä juttu ja annammekin ideamme kaikille vapaasti kopioitavaksi.